Fnat Creme

Oplever du, at du pludselig får en voldsom kløe i huden, skal du overveje, om du kan være smittet med fnat. Det er en hudlidelse, der let kan overføres til andre, hvis du ikke reagerer hurtigt og tage dine forholdsregler.

Er du i tvivl, skal du kontakte din læge. Han eller hun kan afklare, hvorvidt du er smittet eller ej. Dertil kan du også få rådgivning om, hvad du skal behandles med.

Hvad er fnat?

Fnat er en hudsygdom, der også kaldes scabies. Det er en hudlidelse, der skyldes en lille fnatmide. Miden er på grænse til at kunne ses mede det blotte øje, da den er meget lille.

En fnatmide graver gange i huden. I disse gange lægger den æg. Tager man et kig på fingre, håndled, albuer og kønsdele med et forstørrelsesglas, er det muligt at se de gange, som fnatmiden har lavet i din hud.

En hudlæge kan med via et mikroskop stille diagnosen. Det sker ved fund af midegange eller levende mider. Det er dog ikke nemt, da der i de fleste tilfælde er blot 5 – 15 mider, der har angrebet huden.

Der kan ikke gives et klart svar på, hvor mange, der får fnat i Danmark. Der er meget, der tyder på, at fnat er noget, der kommer i epidemier med ca. 20 års mellemrum.

Bekæmp fnat med fnatcreme

Den bedste måde at bekæmpe fnat, er ved brug af en fnatcreme. Den mest anvendte til dette formål, er Nix Creme. Det er en fnatcreme, der har et indhold af 5 % Permethrin.

Permethrin er et virksomt stof, der effektivt dræber den mide, der forårsager fnat. Hele kroppen skal smøres med cremen, og skal have lov til at virke i nattens løb. Typisk er en behandling nok.

Vigtige ingredienser:

  • Permethrin: Et stof, der direkte påvirker nervesystemet hos fnatmiden
  • Triglycerider og glycerol: Begge stoffer virker blødgørende og fugtbindende

Det skal du vide, før du bruger Nix Creme

Det er vigtigt, at du ikke bruger Nix, hvis du er overfølsom (allergisk) over for Permethrin. Det samme gør sig gældende for de øvrige indholdsstoffer, der er i cremen.

Undgå desuden at få cremen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skal du skylle dine øjne med rygeligt vand. Har din læge sagt, at du skal bruge Nix for andet end fnat, skal du altid følge lægens anvisning.

Sådan skal du anvende Nix Creme

Du skal begynde med behandling med Nix Creme, efter at du har været i bad. Det er vigtigt, at du venter til, at din hud er tør og afkølet.

Den anbefalede dosis er en hel tube for voksne. Børn i alderen 6 – 12 år bør bruge en halv tube, mens det er nok med en kvart tube for børn i alderen 2 måneder til 5 år.

Vær dog opmærksom på, at Nix Creme udelukkende må bruges til børn under to år, hvis en læge har anvist det. Fremgangsmåden for cremen er relativt simpelt:

  1. Du skal starte med at gnide creme omhyggeligt ind over hele kroppen – dog kun fra kæberanden og nedefter. Vær især omhyggelig ved fingre, tæer, under arme, i navlen og ved kønsorganerne.
  2. Du skal lade cremen sidde i 8 – 12 timer. Derfor anbefales det at sove med cremen på huden. Når du vågner, skal du vaske cremen af med varmt vand og sæbe.
  3. Dernæst skal du tage rent tøj på, samt vaske dit sengetøj og tøj ved 60 grader. Kan du ikke vaske tøjet ved 60 grader, bør du lade det stå urørt i min. 3 døgn – og gerne helt op til 1 uge.
  4. For at få det bedste resultat, bør du gentage behandlingen efter en uge. Husk dog, at du ikke vil være fri for fnat med det samme.

Bemærk: Er der tale om behandling af børn under tre år, skal både ansigt og hårbund også behandles. Det er dog med undtagelse af området omkring øjne og mund.

Nix creme er i skrivende stund på lager her:

Nix Creme 5% - GRATIS FRAGT
Nix Creme 5% - GRATIS FRAGT
Nix Creme med Permethrin 5%. Effektiv behandling af fnat. Helsebixen.dk
249 DKK
image
Nix Creme 5% - GRATIS FRAGT
Nix Creme 5% - GRATIS FRAGT
Nix Creme med Permethrin 5%. Effektiv behandling af fnat. Med24.dk
259 DKK
image
Nix Shampoo 1%
Nix Shampoo 1%
Nix Shampoo med Permethrin 1%. Effektiv behandling af fnat og lus i hår. Apopro.dk
157 DKK
image

Er der bivirkninger ved Nix Creme?

Som det også er gældende for al anden medicin, kan Nix også give bivirkninger. Det er selvfølgelig ikke alle, der oplever bivirkninger ved brug af Nix Creme. Faktisk sker det kun i få tilfælde.

  • Ikke almindelige bivirkninger forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. Bivirkningerne er bl.a. eksem, udslæt og rødme.
  • Sjældne bivirkninger forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. Her er der tale om en prikken i huden, som nogle patienter oplever ved brug af Nix.
  • Meget sjældne bivirkninger forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. Det er selvfølgelig også bivirkninger, der er mere til gene, da der er tale om nældefeber og kløe.

Du bør konsultere en læge, hvis en bivirkning er til stor gene eller bliver værre. Du bør også tale med en læge, hvis du får bivirkninger, der ikke er nævnt i vores liste herover.

I alle pakninger kan du finde en brugsvejledning. Den skal du selvfølgelig sørge for at læse grundigt. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er det vigtigt, at du tager kontakt til din egen læge.

Behandling af personer i kontakt med fnatsmittede

Det anbefales, at personer, der har været i tæt kontakt med fnatsmittede også bliver behandlet. Det bør ske med samme forebyggende behandling. Opleves symptomer på fnat, skal de behandles to gange.

Hele husstanden skal desuden behandles to gange med en uges mellemrum, på lige fod med den smittede. Dertil er det vigtigt, at de også behandles, for at modvirke at blive smittet igen efterfølgende.

Hvis man har været i kontakt med én, der er fnatsmittet, er det meget vigtigt, at man bliver behandlet mod fnat. Det gør sig også gældende, selvom man ikke har udvist symptomer på fnat.

Til trods for, at en forebyggende behandling anbefales til alle, der har været i tæt kontakt med en fnatsmittet, er der dog ingen generel anbefaling om behandling af børn i institutioner og skoler.

Det er kun gældende, hvis de udviser symptomer på fnatsmitte. Derfor skal man være opmærksom på udslæt og kløe hos børn. Det skal man være i 3 – 6 uger efter sidste fnattilfælde.

Efter endt behandling af fnat

I og med, at Permethrin er en yderst hurtigtvirkende kontaktgift, er det forventeligt, at patienten er smittefri inden for blot 8 – 12 timer efter den første behandling.

Derfor kan børn godt komme i institution og skole dagen efter en gennemført fnat behandling. Det betyder, at du ikke behøver at holde børnene hjemme, hvis blot du sørger for en fuldbyrdet behandling.

Udslæt og kløe skyldes en allergisk reaktion

Udslæt og kløe skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter. Vær derfor opmærksom på, at kløen typisk vil vare ved i op til fire uger efter at have afsluttet din behandling.

Det skyldes, at dit immunforsvar reagerer på resterne af de døde mider i huden. Din kløe vil først stoppe, når hudlagene med miderne afstødes naturligt. Du kan evt. bruge kløestillende midler i mellemtiden.

Sørg for ikke at blive smittet igen

Ikke nok med, at du skal behandles for fnat, så er det vigtigt at sikre, at du ikke bliver smittet igen. Dette kan undgås ved at vaske dit sengetøj, tøj og håndklæder. Du skal vaske det ved minimum 60 grader.

Miderne kan overleve i tekstiler i op til fire døgn, hvorfor det er vitalt, at disse bliver vasket. Gør du ikke det, er der en stor risiko for, at du bliver smittet igen efter endt behandling.

Hvis dit tøj ikke tåler 60 grader i vaskemaskinen, eller som måske slet ikke tåler vask, kan du hænge det væk i en uge. På denne måde kan du nemlig også garantere at miderne når at dø.

Det er også vigtigt, at større beklædningsgenstande samt dyner, tæpper og madrasser luftes godt ud. Når du har gjort dette, bør du sætte det bort i en uges tid, indtil du er sikker på, at miderne er døde.

De fleste behandlinger er vellykkede

I de fleste tilfælde vil en behandling være vellykket. Det vil betyde, at fnatmiderne vil være udryddet. Det er dog ikke altid, at man har succes med en behandling. Det kan der være flere årsager til.

I tilfælde af, at du ikke har succes med en behandling, kan det skyldes en uretfærdig påsmøring, for kort en virketid, eller at man er blevet smittet igen.

Bliver du smittet igen, vil behandlingen dernæst være en ny kur med det samme præparat. Fortsætter kløen i mere end fire uger efter endt behandling, bør du søge hjælp hos din læge.

Det skal du naturligvis gøre med henblik på at gentage behandlingen. Det kan nemlig være et tegn på, at der fortsat er en eller flere mider at finde i din hud.

Supplerende behandling kan være nødvendigt ved skorpefnat

Skorpefnat (som også kaldes for norsk fnat) er en variant af hudlidelse, hvor et stort antal fnatmider findes i en skorpet og skællende hud. Det ses i sjældnere grad end almindelig fnat.

Uanset om der er tale om skorpefnat eller almindelig fnat, er der tale om den humane fnatmide. Er der tale om almindelig fnat, drejer det sig typisk blot om et mindre antal mider, der gemmer sig under huden.

Hvis det er skorpefnat, der er tale om, vil der i de fleste tilfælde være langt flere mider. Disse mider vil være at finde under huden, men også i den skorpede og skællende hud.

Skorpefnat klør ikke altid

Kløen er ikke ligeså udbredt ved denne variant af fnat. Det er dog en yderst smitsom variant, da miderne kan spredes via støvet, der stammer fra den døde hud.

Endvidere er der også en øget smitterisiko i tilfælde af skorpefnat. Det skyldes selvfølgelig, at der ofte er et større antal fnatmider i huden. Det er i sig selv med til at skabe en øget smitterisiko.

Skorpefnat er en variant af fnat, der typisk ses hos ældre mennesker. Det er dog også noget, der ofte ses ved personer, der er ramt af et dårligt immunforsvar.

Hvis man er ramt af skorpefnat, er det vigtigt, at man bliver tilset af en speciallæge. I nogle tilfælde kan der være behov for at få udskrevet en supplerende behandling.

Vær opmærksom på infektionshygiejniske forholdsregler

Den farmakologiske behandling er selvfølgelig den vigtigste. Det er dog ikke det eneste, der skal gøres. Hele din bolig skal ligeledes saneres for fnatmider. Det indebærer bl.a. støvsugning af senge og stofmøbler.

Du bør også rengøre dit hjem med alm. rengøringsmidler samt vaske dit tøj ved 60 grader. Hvis du ikke kan vaske dit tøj ved 60 grader, bør du lade det stå urørt i min. tre døgn – og gerne helt op til en uge.

Det er en fremgangsmåde, der også kan tages i brug ved stofmøbler, madrasser og lignende. Det er vigtigt, at du får renset ud og gjort rent, og at hygiejnen er i top.

I og med, at der er manglende viden om en fnatmides overlevelsestid i en alm. fryser, hvor temperaturen er på -15 til -20 grader, hvorfor det ikke anbefales at bruge denne praksis.

Hvordan ved jeg, om jeg har fnat?

Ca. 2 – 3 uger efter, at man er blevet smittet, vil der opstå en kløe i huden. Den vil som regel være værst om natten. Det skyldes, at varmen i sengen får miderne til at øge deres aktivitet.

Der kan dog også forekomme udslæt og små blærer. Disse vil ofte være at finde i ansigtet, på hænderne og i hovedbunden. Derfor er det her, du især skal holde øje.

Fnatmider angriber ofte fingre, håndled og armhuler. De angriber dog også huden omkring navle. Hos kvinder angriber de desuden også brystvorter. Hos mænd vil der være mindre vandblærer på penis.

Kløen vil typisk være mest intens i de områder, hvor miderne især angriber. På sigt vil kløen dog efterhånden brede sig til resten af kroppen.

Voksne rammes ikke af kløe ved hoved og hakke

Generelt set rammes voksne ikke at kløe og smitte ved hoved og nakke. Det er dog ikke noget, der er aktuelt hos småbørn, eftersom de også kan blive angrebet i disse områder.

Som følge af kløen, er der også mange, der oplever kradsemærker rundt omkring på kroppen. Det kan opstå på hele kroppen, og ikke blot på områder med udslæt.